Základní pojmy a značení


Protipožární uzávěry otvorů se třídí na uzávěry:

EI - bránící šíření požáru (dříve PB) - Sleduje se u nich přímo povrchová teplota na straně odvrácené od požáru.
Tyto prvky splňují přísnější požadavky na požární bezpečnost a proto mohou být použity i tam, kde jsou požadovány uzávěry EW.Instalují se zpravidla u vstupů do chráněných únikových cest.
EW - omezující šíření požáru (dříve PO) - Sleduje se množství sálavého tepla, vyzařující z povrchu na straně odvrácené od požáru v určené vzdálenosti.
S - těsné proti průniku kouře a zplodin hoření (dříve K)
C - požární uzávěry s funkčním vybavením zavíracím,samozavíracím nebo odblokovacím mechanismem vč.ovládání (dříve S)
- požární uzávěry opatřené požárním nebo kouřovým těsněním
Protipožární uzávěry se podle bodu 1) a 2) zařazují do stupnice:
15, 30, 45, 60 a 90 minut
na základě provedených zkoušek nebo početního určení.

Druh použité konstrukce z hlediska hořlavosti a způsobu zabudování použitých stavebních hmot se vyjadřuje písemnou značkou D1, D2, D3