Certifikáty


Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě na výrobek protipožární jednokřídlové, dvoukřídlové plné ocelové dveře ...

Součinitel prostupu tepla

Název ověřovaného parametru: součinitel prostupu tepla UD
Zkušební metoda: ČSN EN ISO 12567-1

Vážená neprůzvučnost

Název ověřovaného parametru: vážená neprůzvučnost
Zkušební metoda: ČSN EN ISO 140-3, ČSN EN ISO 717-1

Certifikáty lze stáhnout zde ...
PDFCertifikát výrobku jednokřídlové ZK-PO v ocelové zárubni
PDFCertifikát výrobku dvoukřídlové ZK-2-PO v ocelové zárubni
PDFCertifikát Protipožární plechové dveře ZK-PO v ocelové zárubni - vážená neprůzvučnost
PDFProhlášení o shodě jednokřídlové ZK-PO v ocelové zárubni
PDFProhlášení o shodě dvoukřídlové ZK-2-PO v ocelové zárubni